Adatvédelmi szabályzatADATVÉDELMI, ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉS JOGI NYILATKOZAT

 

1. A személyes adatok védelméről:

 

A Herceghalmi Községi Könyvtár bármely személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezel.

Könyvtárunk tiszteletben tartja a személyes adatok védelmét, a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembevételével kezeli a rendelkezésére bocsátott ilyen jellegű adatokat. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja intézményünkhöz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Herceghalmi Községi Könyvtár az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig nyilvántartsa és kezelje. A Herceghalmi Községi Könyvtár kizárólag a megjelölt célra használja fel a személyes adatait, nem egyesíti más forrásból származó adatbázisaival, semmilyen formában nem adja át harmadik félnek, és minden ésszerű erőfeszítést megtesz az ilyen adatok védelme érdekében.

A Könyvtárhasználók adatainak védelme elsődleges fontosságú a Herceghalmi Községi Könyvtár (későbbiekben Könyvtár) számára. Ez a nyilatkozat a Könyvtár által biztosított szolgáltatások adatkezelési gyakorlatát ismerteti.

 

2. Adatkezelési nyilatkozat elfogadása:

 

A könyvtári szolgáltatások nyújtásához szükségünk van az azonosítást és kapcsolattartást biztosító információkra, személyes adatokra. Az Adatkezelési nyilatkozat elfogadásával kijelenti, hogy elolvasta és megértette az adatkezelési gyakorlatunkat és azt, hogy miként gyűjthetjük és használhatjuk az Ön adatait. Az Adatkezelési nyilatkozat elfogadása a beiratkozás feltétele.

Az Ön személyes adatait a könyvtár üzemeltetői törvényesen és tisztességesen kezelik a hatályos jogszabályi előírásokat betartva és a nemzetközi adatvédelmi normák írott és íratlan szabályait követve. Ennek érdekében arra törekszünk, hogy ne csak általánosságban, hanem az egyes szolgáltatásainkkal kapcsolatban részletesen is tájékoztassuk Önt adatai sorsáról, ismerje meg adatkezelési elveinket, és ahol lehet, legyen választási lehetősége adatainak kezelését illetően.

 

3. Adatgyűjtés:

 

Beiratkozáskor illetve a szolgáltatás használata során különböző módokon kérhetünk be, illetve gyűjtünk adatokat. Bizonyos adatok megadására elengedhetetlen a könyvtári szolgáltatások használatához.

Beiratkozás:

Beiratkozáskor Önnek meg kell adnia az egyértelmű beazonosításhoz szükséges adatokat, a teljes nevét, születési adatait (hely, idő, édesanyja leánykori neve), azonosításhoz használt igazolványának számát. Ezen felül a kapcsolattartáshoz kötelező megadni az állandó és ideiglenes lakcímét. Bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez meg kell adnia email címét, telefonszámát. Fiatalkorú olvasók esetében szükség van egy felnőtt jótálló adataira is.

Más forrásból származó információk: A Könyvtár nem gyűjt, nem kér és nem is kap más forrásból az olvasókra vonatkozó információt, adatot.

 

4. Adatok felhasználása, továbbítása, közzététele:

 

Az Önről gyűjtött adatokat különböző célokra használhatjuk fel. Az adatkezelés az alábbi jogalapoknak megfelelően történik:

 

  • Szerződés betartása, szolgáltatás biztosítása: A személyes adataira szükségünk lehet a közöttünk levő szerződés betartásához, illetve hogy biztosítani tudjuk Önnek a szolgáltatásainkat.

 

  • Hozzájárulás: Személyre szabott szolgáltatásokat, mint például hírlevél küldése, könyvtári programok ajánlása, csak az Ön hozzájárulásával nyújtunk. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A rendelkezésünkre álló adatokat felhasználhatjuk azonosítási, hitelesítési, számlázási és fizetési okokból. Emellett egyes esetekben jogi viták kezeléséhez és megoldásához is szükségünk lehet az Ön adataira. Ezek lehetnek például jogviták, törvényi és szabályozó szervek általi vizsgálatok. Az adatait megoszthatjuk rendészeti szervekkel, amennyiben ezt a törvény előírja egyes bűnesetek és csalások megelőzéséhez, felderítéséhez illetve büntetőeljárás lefolytatásához. Ezt kizárólag olyan mértékben tesszük meg, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. Jogaink és tulajdonunk védelme érdekében további személyes adatokat is megoszthatunk a megfelelő jogkörrel rendelkező hatóságokkal, illetve akkor, ha a felhasználóhoz köthető tevékenységet gyanúsnak vagy jogsértőnek véljük.

 

A beiratkozáskor illetve a szolgáltatás igénybevételekor gyűjtött adatokat egyéb célokra, mint profil alkotás nem használjuk fel, ilyen célra nem adjuk át harmadik félnek. A korábbi kölcsönzések adatait csak az Ön

tájékoztatása érdekében őrizzük meg, ezekhez az adatokhoz más nem férhet hozzá. Nem adunk át jogosulatlan harmadik félnek olyan információt a felhasználó belegyezése nélkül, amiből a felhasználó személyazonossága hitelt érdemlően helyreállítható. A felhasználók adatait minden esetben megőrizzük, és mindent megteszünk szerkesztőségi, marketing és technikai részről is az adatok biztonságának érdekében.

Látogatóink személyi adatait nem fenyegeti veszély az Internetes oldalak megtekintésekor.

Adatkezelési kérdéseivel, véleményével forduljon munkatársainkhoz bizalommal.

Az könyvtár rendezvényein, eseményein fénykép, hang-, és videofelvételek készül(het)nek, melyek részben vagy egészben nyilvánosságra kerül(het)nek, amelyet a plakátjainkon, hirdetéseinken az alábbi szöveggel jelezzük: Az eseményeken fénykép, hang-, és videofelvételek készül(het)nek, melyek részben vagy egészben nyilvánosságra kerül(het)nek.

Az intézmény munkatársait az adatokkal kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, melyet a szabályzat betartása érdekében az aláírásukkal igazolnak.

 

5. Kommunikáció:

 

Bizonyos esetekben szolgáltatásainkkal kapcsolatos fontos értesítőket küldünk Önnek. Ilyen alkalom lehet a figyelmeztetés lejárt vagy hamarosan lejáró kölcsönzésre, teljesült előjegyzésre. Elsősorban ezeket az üzenteket e mail formájában juttatjuk el Önnek, ezért fontos, hogy olyan naprakész email címet adjon meg, amelyen keresztül elérhetjük Önt. Amennyiben email címe nem ismert, az üzenetet posta levél formájában küldjük el, ennek díja azonban Önt terheli. Mivel ezen információk ismerete elengedhetetlen a szolgáltatás

rendeltetésszerű, használatához, ezen értesítésekről nem tud leiratkozni. Amikor beiratkozáskor tájékoztatjuk és hozzájárulását kérjük, hogy időnként marketing célú üzeneteket küldhessünk Önnek. Az ilyen jellegű üzenetekről bármikor le tud iratkozni.

 

 

 

 

 

 

6. Az Ön jogai:

 

Személyes adatok kezelése:

Amennyiben személyes adatait szeretné áttekinteni, kezelni, módosítani, azt megteheti. Ön felelős azért, hogy ezek az adatok naprakészek legyenek. Biztonsági okokból az adatok módosítását kérésére a Könyvtár alkalmazottja teheti meg. Az adatok módosítását, kiegészítését bármikor kérheti tőlünk.

A Könyvtár addig őrzi meg az adatait, amíg azok szükségesek az adatkezelési irányelveink betartásához és a szolgáltatásaink biztosításához, illetve addig, amíg nem kéri személyes adatainak törlését. Személyes adatait olyan mértékben őrizzük meg és használjuk fel, amelyet jogos üzleti érdekeink megkívánnak, úgy mint csalás kiszűrése, megelőzése, biztonság fokozása, viták rendezése. Ha a továbbiakban nem szeretné szolgáltatásunkat igénybe venni, és olvasójegye már lejárt, kérheti a személyes adatainak törlését. Ennek

feltétele valamennyi könyvtári tranzakció lezárása. Továbbá megőrizhetjük és felhasználhatjuk az adatait oly mértékben, amellyel jogi és statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségeinknek eleget tudunk tenni.

 

7. Hozzájárulás visszavonása:

 

Bizonyos szolgáltatások esetében a hozzájárulását visszavonhatja a Könyvtárat felkeresve, meghatározva, hogy mely hozzájárulását kívánja visszavonni. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti tevékenységek jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását követően nem használjuk fel ezen célokra a személyes adatait, kivéve ha az törvényileg rögzített kötelességünk vagy jogi okokból szükséges.

 

8. Elérhetőség:

 

Amennyiben bármilyen észrevétele, javaslata van az Adatkezelési nyilatkozattal vagy a Könyvtár adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a konyvtar @herceghalom.hu email címen.

 

2018. május 25-én lép életbe.

 


2018-09-04 14:11


Vissza